Co je to webová analytika? Měření různých faktorů Vašeho webu za účelem optimalizace webových stránek a následným zvýšením její návštěvnosti, či lepší orientací návštěvníka webu. Je zřejmé, že webová analytika má větší vypovídající hodnotu, pokud probíhá v delším časovém období. Z tohoto důvodu se snažím sbírat data po dobu minimálně 3 měsíců, aby měl průzkum alespoň nějakou základní hodnotu.