Momentem, kdy Vám předám Vaše webové stránky pro mě práce nekončí. Pořád jsem Vám k dispozici při jakýchkoli problémech a pokud si přejete, mohu Vaše webové stránky nadále spravovat – přidávat nové příspěvky, změnit jejich vzhled. A dokonce pokud chcete pouze upravit stránky, které Vám vytvořil někdo cizí, nejsem proti. Na všem se dohodneme. Stačí se mi ozvat na můj email, mobil, či Facebook (kontakt).

„Vhodnou základnou pro manželství je oboustranné nepochopení.“ Oscar Wilde